Getin Noble Bank S.A. – zawiadomienie w związku z nieuczciwymi praktykami

11 stycznia 2023
/ Kamil Hupajło

W dniu dzisiejszym na temat efektu synergii – we współpracy z trzema innymi kancelariami prawnymi, w związku z nieuczciwymi praktykami Getin Noble Bank S.A. dotyczącymi jego obligatariuszy złożyliśmy zawiadomienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

 

Zawiadomienie do UOKiK w związku z Getin Noble Bank S.A.

 

Na przestrzeni kilkunastu ostatnich tygodni, poza realizacją obowiązków dotyczących bieżącej działalności zawodowej, pracowaliśmy pro bono nad treścią zawiadomienia razem z trzema innymi kancelariami. Na ten moment, dzisiaj złożyliśmy je w UOKiK. Zawiadomienie dotyczy stosowania, przez Getin Noble Bank S.A. (dalej jako „Bank”) nieuczciwych praktyk rynkowych stanowiących naruszenie zbiorowego interesu konsumentów w okresie co najmniej od 20 listopada 2015 r. do 29 września 2022 r. Główną kwestią podniesioną w treści jest oferowanie przez Bank jego obligacji jako alternatywy bezpiecznych lokat, podczas gdy ich rzeczywisty charakter wiązał się z ryzykiem. Ryzyko w rezultacie decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku S.A., wskutek umorzenia obligacji sprawiło, żę obligatariusze stracili swoje oszczędności.

 

Zawiadomienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oparte jest na relacjach i informacjach zebranych od około 400 osób. Złożenia zawiadomienia ma na celu uznanie praktyk Banku za nieuczciwe praktyki rynkowe naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Ponadto w tym zakresie mieści się również uznanie tych praktyk za czyn nieuczciwej konkurencji oraz nakazanie Bankowi/jego następcy prawnemu wypłacenie rekompensaty publicznej wszystkim obligatariuszom, którzy nabyli Obligacje Banku.

 

Zawiadomienie do UOKiK stało się również przedmiotem zainteresowania mediów. Należy w tej kwestii wskazać artykuł opublikowany na portalu Wirtualna Polska pod tym linkiem.

 

Więcej w sprawie działań w sprawie Getin Noble Bank S.A.

 

We wpisach poniżej dowiesz się kilku informacji na temat:

Autor: Wiktor Kacperski