Getin Noble Bank – umorzone akcje i obligacje

26 października 2022
/ Kamil Hupajło

W nawiązaniu do mojego poprzedniego wpisu, który znajdziesz pod tym linkiem – na ten moment sprawa nadal się rozwija. W tym zakresie wyklarowały się w chwili obecnej możliwości związane z indywidualnym lub zbiorowym zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa. Natomiast o kolejnych krokach możliwych do podjęcia, będę informował na bieżąco. W tym artykule skupimy się jednak na wszelkich istotnych kwestiach, które mogą pomóc Ci w zakresie aktualizacji informacji istotnych z perspektywy umorzenia akcji i obligacji Getin Noble Bank.

 

Akcje i obligacje Getin Noble Bank zostały umorzone

 

W tym zakresie Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) przesądził o umorzeniu nie tylko obligacji, ale i akcji GNB. W znacznym uproszczeniu oznacza to, że podlegają one bezzwrotnemu przepadkowi. Wskutek takiego rozwoju zdarzeń, obligatariusze i akcjonariusze zdecydowali się na złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) na decyzję BFG. W tym zakresie od początku sprawy restrukturyzacji Getin Noble Bank, świadczę szczegółową pomoc prawną poszkodowanym, a wzór takiej skargi, jak i doradztwo możesz uzyskać na gnb@khg.pl. Wystarczy w tym celu skontaktować się mailowo. Ponadto otrzymasz dzięki temu również wskazówki związane z kolejnymi krokami, jakie należy podjąć z perspektywy umorzenia obligacji i akcji Getin Noble Bank.

 

Jaki cel miała skarga i jakie obecnie środki warto podjąć?

 

Zaskarżenie w odniesieniu do decyzji BFG jest deklaracją własnego stanowiska w sprawie. Skarga ograniczy możliwość argumentacji strony przeciwnej w postaci zarzucenia m.in. bierności w stosunku do decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Jeśli w dalszej sprawie możliwe stanie się skierowanie pozwów, to istotne będzie zabezpieczenie w takiej formie. 

 

Ponadto każdy ma prawo, co do zasady złożyć zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego. Możliwość wynika z treści art. 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego. W tym aspekcie, jeśli zdecydujesz się na pisemne zawiadomienie, to musi ono spełniać wymogi pisma procesowego. Konieczne jest również w dużym uproszczeniu, uwzględnienie odpowiednich załączników, które pozwolą na uprawdopodobnienie stanu faktycznego wskazującego na popełnienie przestępstwa, a także umożliwią zapoznanie się z informacjami koniecznymi w celu ustalenia okoliczności sprawy. Istnieje także możliwość zawiadomienia o charakterze zbiorowym. W tym celu jednak proszę o skierowanie się pod wskazany wcześniej przeze mnie adres mailowy. Zajmujemy się w chwili obecnej gromadzeniem w tym zakresie informacji i dowodów od naszych klientów. Zachęcam więc do kontaktu, jeśli czujesz się poszkodowany w związku z przymusową restrukturyzacją Getin Noble Bank.

 

Masz wątpliwości w związku umorzeniem akcji lub obligacji Getin Noble Bank?

 

W takiej sytuacji proponuję kontakt mailowy. Każda sprawa pomimo wspólnej przyczyny problemu, cechuje się indywidualnymi okolicznościami związanymi ze stanem faktycznym.  Umorzeniem obligacji lub akcji to jedynie początek, a konieczna jest analiza wszelkich, spersonalizowanych szczegółów. Pracujemy w tej sprawie w specjalnie oddelegowanym do tego zespole. Oznacza to, że obecnie mamy w związku z tym wypracowane metody działania. Pozwól, że zajmiemy się formalnościami w Twoim imieniu. Jeśli masz wątpliwości lub pytania – zapraszam do kontaktu.

Autor: Wiktor Kacperski