Pozew w sprawie Velobank S.A. z tytułu missellingu przy sprzedaży obligacji Getin Noble Bank S.A.

2 stycznia 2023
/ Kamil Hupajło

Kancelaria prawna złożyła pozew przeciwko VeloBankowi S.A. w sprawie nieuczciwej sprzedaży obligacji emitowanych przez Getin Noble Bank S.A. Ma to na celu odzyskanie kapitału zainwestowanego przez naszego Klienta. Ponadto następnie pozew dotyczy także środków umorzonych Decyzją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A.

 

Na czym polega w rzeczywistości misselling?

 

Pojęcie missellingu rozumiane jest jako oferowanie konsumentom produktów finansowych niedostosowanych do ich potrzeb. Oznacza to m.in. takie o charakterze ryzykownym. Niejednokrotnie produkty te są oferowane przy użyciu manipulacji, co celowo może wprowadzać w błąd. W zakres missellingu wchodzić może również brak odpowiedniej precyzji co do opisu cech oferty, bez właściwej weryfikacji poziomu akceptacji ryzyka, a także wiedzy i celów z perspektywy inwestycji.

 

Praktyki uznane za nieuczciwe wykorzystywał Getin Noble Bank S.A.?

 

Według danych pochodzących od prawie 300 osób – praktyki wykorzystywane przez Getin Noble Bank przy sprzedaży, można podzielić na co najmniej kilka grup. Instytucja wprowadzała konsumentów w błąd co do bezpieczeństwa inwestycji i gwarancji zysku. Dotyczy to aktywnego działania, czyli rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, jak i prawdziwych informacji w sposób mogący wprowadzać w błąd. Ponadto Getin Noble Bank stosował również liczne zaniechania polegające na m.in.: 

  • pominięciu istotnych informacji potrzebnych przeciętnemu klientowi do podjęcia decyzji dotyczącej umowy, 
  • braku udzielenia prawdziwej dotyczących, pełnej i rzetelnej informacji co do bezpieczeństwa inwestycji i gwarancji zysku z tych obligacji. 

 

Ponadto miały miejsce także przypadki niedopuszczalnego nacisku i wykorzystywaniu przewagi wobec klienta w siedzibie Getin Noble Banku. Otrzymaliśmy również informacje o często nieprawdziwych zapewnienia czy stosowaniu technik manipulacji sprzedażowej. W zakresie ostatniego zagadnienia chodzi o stosowanie praktyk polegających na twierdzeniu, że obligacje będą dostępne jedynie przez bardzo ograniczony czas.

 

Masz wątpliwości w związku ze sprawą Getin Noble Bank?

 

Proponuję więc kontakt mailowy na gnb@khg.pl albo kamil.hupajlo@khg.pl. Wyślij do mnie wiadomość zawierającą opis Twojej sytuację. Załącz także wszelkie niezbędne dokumenty lub dowody, które mogą być istotne z perspektywy całości sprawy GNB. Przeanalizuję wszystko, a następnie postaram się odpowiedzieć na Twoje pytania. Wskażę także dostępne, możliwie korzystne na tę chwilę rozwiązania. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Wiktor Kacperski