W Investments – Alior Bank przegrywa

9 grudnia 2021
/ Kamil Hupajło

Na początku tego roku zgłosiło się do mnie wielu klientów, którzy zostali poszkodowani przez FIZ W INVESTMENTS. W praktyce fundusz dokonał sprzedaży instrumentów finansowych, które zostały nabyte na podstawie tzw. missellingu. Klienci nabyli produkt, który w rzeczywistości nie odpowiadał ich oczekiwaniom. Niestety w takiej sytuacji oferent wykorzystał brak wiedzy o instrumentach finansowych swojego nabywcy. Czym jest misselling? W jaki sposób W INVESTMENTS nie było dopasowane do potrzeb odbiorców? Dowiedz się właśnie w tym artykule!

 

W INVESTMENTS – sprawa dotycząca misselingu

 

Sprawę obserwujemy już od kilku lat. W tym aspekcie w 2019 r Fundusz zamknięty otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) karę w wysokości 10 mln zł. Rok później w czerwcu 2020 r. WSA w Warszawie uchylił decyzję KNF, ale Komisja Nadzoru Finansowego zapowiedziała złożenie skargi kasacyjnej, gdyż postępowanie zostało umorzone. Na ten moment jednak we wrześniu 2021 roku Sąd Okręgowy w Kielcach wydał precedensowy wyrok i uwzględnił w całości żądanie powoda. W sprawie zażądał on od Alior Bank S.A. 200 000 zł odszkodowania za inwestycje w misseling W Investments. Jeśli wyrok się uprawomocni, to powód otrzyma wszystkie wpłacone wcześniej fundusze.

 

Czym jest misselling?

 

Wystarczy zaproponować swojemu nabywcy produkt, który nie jest dopasowany do jego potrzeb. Zjawisko związane jest najczęściej z branżą bankowości, a także ubezpieczeń. Misselling niejednokrotnie może wprowadzać w błąd poprzez niedokładne informacje związane z dodatkowymi kosztami bądź dopłatami, brak odpowiedniego opisu ryzyka wynikającego z nabycia czy ograniczona charakterystyka produktu. Jeśli zaproponowano Ci ubezpieczenie przy ubieganiu się o np. kredyt będzie to przykład missellingu. Głównie ze względu na to, że taka forma zabezpieczenia nie jest konieczna, a służy wyłącznie podwyższeniu całkowitej należności za zobowiązanie.

 

Na czym polega zmiana w sprawie W INVESTMENTS?

 

Warto zwrócić szczególną uwagę na orzeczenie sądu w Kielcach, które w tej sprawie jest precedensowe. Okoliczności faktyczne wskazują na to, że pomiędzy poszkodowanym i Alior Bank S.A. zawarto umowę dotyczącą tzw. świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego. Przede wszystkim doradca nie poinformował klienta o ryzyku, którym obarczona jest transakcja. Tutaj trzeba zaznaczyć, że nabywca jasno wskazał, że warunkiem zgody na inwestycje miał być brak ryzyka. Ponadto w procesie dystrybucji certyfikatów inwestycyjnych doszło do poważnych naruszeń na co nabywca zareagował nie akceptując utraty środków. Certyfikaty należały do funduszu SGB WI Lasy Polskie, który jest funduszem pokrewnym w stosunku do W Investments. Alior Bank S.A. po uprawomocnieniu wyroku będzie zobligowany wypłacić odszkodowanie.

 

Zostałeś poszkodowany w sprawie W INVESTMENTS – skorzystaj z pomocy prawnej!

 

Wielu klientów, którzy zgłosili się do mnie w ostatnim czasie zostało poszkodowanych w związku z misselingiem – w szczególności w ramach W INVESTMENTS. Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach stanowi kolejny argument, który z czasem prawdopodobnie pozwoli poszkodowanym odzyskać utracony kapitał. Straciłeś swoje środki w wyniku misselingu? Umówmy się na spotkanie! Okoliczności faktyczne dotyczące danej sprawy zawsze są nieco inne i wymagają indywidualnego podejścia. Doprecyzujemy szczegóły i znajdziemy odpowiednie rozwiązanie prawne Twojego problemu!

Autor: Wiktor Kacperski