Zawiadomienie grupowe w sprawie Getin Noble Bank

3 listopada 2022
/ Kamil Hupajło

Sprawie Getin Noble Bank (GNB) poświęciłem uwagę już kilkukrotnie uwagę w moich poprzednich artykułach. Jeśli chcesz się zapoznać się z artykułem zbliżonym tematycznie – tutaj znajdziesz link do poprzedniego. Obecny wpis pragnę poświęcić osobom, które zainteresowane są zgłoszeniem grupowym o możliwości popełnienia przestępstwa. Aktualnie nasz zespół oddelegowany do GNB zbiera informacje na temat okoliczności i dowody od klientów, którzy postanowili przyłączyć się do inicjatywy. Jeśli chcesz podjąć dalsze kroki w tej kwestii, skorzystaj z krótkiej ankiety, dostępnej w linku poniżej:

 

https://forms.office.com/e/7kC6zf6ahz

 

 

Ankieta dotycząca postępowania karnego – zawiadomienie grupowe

 

W tym zakresie już na wstępie zaznaczam, że wypełnienie ankiety nie wiąże się z żadną opłatą. Na tym etapie ustalamy liczbę osób zainteresowanych. Dopiero następnym krokiem wskutek ustalenia liczby osób zainteresowanych przystąpieniem, oszacujemy wynagrodzenie kancelarii. Przystąpienie do ankiety jest w pełni dobrowolny i w żaden sposób nie jest wiążące. Nawet jeśli zrezygnujesz z tej możliwości po wypełnieniu, nie zobowiązuje ona do późniejszego dokonywania jakichkolwiek opłat czy konieczności przystąpienia do postępowania.

 

Dlaczego sprawa rozpatrywana jest z perspektywy postępowania karnego?

 

Wynika to z konieczności kompleksowego podejścia do sprawy przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank. W tym zakresie w postępowaniu karnym nie skupiamy się na dochodzeniu roszczeń majątkowych. W zasadzie będzie to jeden z kroków do odzyskania środków w innych, kolejnych postępowaniach w późniejszym czasie. Kwestia ukaranie sprawców ma znaczenie drugorzędne. Celem postępowania karnego jest pozyskanie danych i dowodów do spraw cywilnych o zapłatę.

 

Pozyskanie danych i dowodów dzięki postępowaniu karnemu

 

W tej kwestii podam konkretne przykłady. Przede wszystkim prokuratura posiada dostępne narzędzia, które umożliwiają jej na wgląd do dokumentów i danych, których nie posiadają akcjonariusze i obligatariusze. W szczególności chodzi o informacje objęte tajemnicą bankową z art. 105, 106b i 106c Prawa bankowego. Ponadto niejednokrotnie prokuratura zleca w ramach postępowania dowodowego przygotowanie opinii przez biegłych i rzeczoznawców na koszt Skarbu Państwa. Można uzyskać do nich dostęp, a następnie w razie potrzeby zastosować na potrzeby postępowania cywilnego. Oprócz tego prokuratura ma możliwość ustalenia osoby odpowiedzialne za określone czyny. W kontekście odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu missellingu, często z wykorzystaniem odpowiedzialności o charakterze „in solidum” jest to niezwykle ważne.

 

Możliwość uczestnictwa w sprawie dotyczącej umorzenia akcji i obligacji GNB

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć skargi do WSA na decyzję bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Obecnie możesz jeszcze przystąpić do sprawy jako uczestnik. Możliwe jest to nawet po terminie. Ponadto nie jesteś zobligowany do opłaty skarbowej w wysokości 200 zł. Jeśli chcesz podjąć dalsze kroki w swojej sprawie, skorzystaj z krótkiej ankiety, którą znajdziesz w pod tym linkiem. Pamiętaj jednak, że jest to inna ankieta niż ta związana ze sprawą karną.

 

Masz wątpliwości dotyczące przystąpienia do sprawy Getin Noble Bank?

 

Proponuje w tej sytuacji kontakt mailowy. Wystarczy, że napiszesz do mnie na gnb@khg.pl. Zapewnię Ci w ten sposób dostęp do wszelkich niezbędnych informacji. Natomiast Twoją sprawą zajmie się zespół oddelegowany bezpośrednio do sprawy Getin Noble Bank. Podpowiemy Ci co należy do nas wysłać, a także jakie kroki zostaną przez nas podjęte w związku z dalszym rozwojem sprawy dotyczącej Getin Noble Bank. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Kamil Hupajło