Zawiadomienie karne w związku z Getin Noble Bank

13 września 2023
/ Kamil Hupajło

W dniu 20 lipca 2023 r. przy ogłoszono upadłość Getin Noble Bank (GNB). Stanowiło to częściowe zakończenie procesu, który rozpoczął się pod koniec ubiegłego roku związaneg z umorzeniem akcji i obligacji wielu poszkodowanych w sprawie. Niemniej jednak nie oznacza to, że osoby te zostały w pełni zaspokojone. Roszczenia wierzycieli będą zaspokajane jedynie w granicach dostępnych środków w masy upadłościowej. Wiele osób ucierpiało finansowo w wyniku anulowania akcji i obligacji w czwartym kwartale 2022 r.. Warto dodać, że w pierwszej kolejności zaspokajane będą zobowiązania wobec Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). W związku z tym przedstawiamy rezultat współpracy pro bono z 2 innymi kancelariami prawnymi, nasi prawnicy złożyli do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa związanego z nieprawidłowościami w sprzedaży obligacji Getin Noble Bank S.A.

 

Zawiadomienie w związku ze sprawą Getin Noble Bank

 

1 września nasi prawnicy złożyli do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa związanego z nieprawidłowościami w sprzedaży obligacji Getin Noble Bank S.A. Stanowi to efekt naszej współpracy pro bono z innymi kancelariami. Wnoszone przez nas zawiadomienie dotyczy następujących zarzutów:

  • oszustwo w stosunku do mienia znacznej wartości,
  • wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym, z którego uczyniono stałe źródło dochodu,
  • podanie nieprawdziwych danych przy propozycji nabycia obligacji w związku z oszustwem kapitałowym,
  • naruszenie tajemnicy bankowej,
  • nadużywanie uprawnień,
  • udaremnianie lub uszczuplanie zaspokojenia wierzycieli,
  • zaspokojenie tylko wybranych wierzycieli.

 

Priorytetem w tej sprawie jest przede wszystkim walka o sprawiedliwość oraz pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osób zaangażowanych w proceder, który spowodował uszczerbek w majątku poszkodowanych. Nasze dotychczasowe działania przyczynią się do skutecznego dochodzenia praw osób pokrzywdzonych oraz do wyeliminowania nieuczciwych praktyk rynkowych stosowanych przez banki w przyszłości.

 

Nieuczciwe praktyki rynkowe Getin Noble Bank

 

Zgodnie z zgromadzonymi informacjami od ponad 300 osób, GNB stosowało różne metody podczas sprzedaży obligacji, które można uznać za nieuczciwe. Można je podzielić na kilka kategorii. Bank dezinformował swoich klientów w kwestii bezpieczeństwa inwestycji i gwarancji zysku z tych obligacji. Brakowało istotnych informacji z perspektywy sprzedaży, która mogła wpływać na proces decyzyjny. Działo się to zarówno poprzez aktywną manipulację (rozpowszechnianie zarówno fałszywych, jak i prawdziwych informacji w sposób wprowadzający w błąd). Ponadto zdarzało się również unikanie udzielania istotnych informacji, które byłyby potrzebne przeciętnemu klientowi do podjęcia decyzji o umowie. Często brakowało również przy sprzedaży nieudzielanie pełnych i rzetelnych informacji na temat bezpieczeństwa inwestycji i gwarancji zysku z tych obligacji. W dużym uproszczeniu wymienione kwestie są związane w pewnym stopniu z tzw. misselingiem.

 

Ponadto, zdarzały się sytuacje, w których bank stosował niedopuszczalny nacisk i wykorzystywał przewagę wobec klienta. Szczególnie takie przypadki miały miejsce w siedzibie banku. Bank mógł także posługiwać się fałszywymi obietnicami i technikami manipulacji sprzedażowej, takimi jak twierdzenia, że obligacje będą dostępne tylko przez bardzo ograniczony czas lub że będą dostępne pod określonymi warunkami przez krótki okres, aby skłonić klienta do podjęcia natychmiastowej decyzji dotyczącej umowy.

 

Masz pytania odnośnie do sprawy Getin Noble Bank?

 

Jeśli tak, to proponuję skorzystanie z kontaktu mailowego pod adresem gnb@khg.pl lub kamil.hupajlo@khg.pl. Proszę opisać swoją sytuację i dołączyć wszelkie niezbędne dokumenty lub informacje, które mogą być istotne w kontekście tej sprawy. Po otrzymaniu materiałów przeprowadzę analizę i postaram się udzielić odpowiedzi na Twoje pytania oraz wskazać możliwe rozwiązania w obecnej fazie. Zachęcam do nawiązania kontaktu.

Autor: Kamil Hupajło