Obligacje Clearpoint

9 września 2022
/ Kamil Hupajło

Każdy rodzaj inwestycji jest w pewnym stopniu obarczony ryzykiem. Wszystko w tej kwestii pozostaje uzależnione jednak od tego, w jaki sposób lokowany jest kapitał. Nie bez powodu dywersyfikacja portfela inwestycyjnego jest uznawana za kluczową zasadę przy akcjach czy też obligacjach.Wynika to w dużym stopniu z tego, że nie zawsze każdy wybór okazuje się prawidłowy, a w razie niewypłacalności danego emitenta bądź przesuwania terminu spłaty – nie dojdzie do utraty wszystkich środków przeznaczonych na inwestycję. W jaki sposób zabezpieczyć swój kapitał inwestycyjny? Jak to wygląda na przykładzie sprawy mojego klienta z obligacjami Clearpoint?

 

O co chodzi z obligacjami Clearpoint?

 

W tym zakresie w ostatnim czasie zgłosił się do mnie klient, który nie odzyskał swojej inwestycji razem z odsetkami. Sprawa związana z wykupem obligacji Clearpoint jest stosunkowo niedawna, gdyż termin odkupu minął 31 maja tego roku. Następny z kolei jeśli chodzi o drugą grupę obligacji mija 30 września 2022 r. Clearpoint w tym aspekcie nie wypłacił mojemu klientowi poza obligacjami również weksla, którego termin został przekroczony w czerwcu bieżącego roku. Co do treści wynikającej z korespondencji emitenta i mojego klienta, firma ma wrócić do płynności finansowej w bieżącym kwartale tego roku. Zanim to jednak się stanie lub nie dojdzie do skutku – podjęte zostały odpowiednie kroki prawne. 

 

W jaki sposób inwestycje można podzielić z perspektywy ryzyka?

 

Możliwych typów inwestycji jest wiele. Przykładowo możesz lokować swoje środki w nieruchomościach, akcjach, obligacjach, alkoholu czy nawet dziełach sztuki. W tym zakresie dostępne jest szerokie spektrum różnego typu rozwiązań. Podzielone są one wedle pięciostopniowej skali na podstawie ryzyka. Pierwszy rodzaj to inwestycje bezpieczne i są to m.in. lokaty czy obligacje skarbowe. Drugi rodzaj to inwestycje o umiarkowanym poziomie ryzyka, czyli wszelkie obligacje o relatywnie niskim poziomie zwrotu czy bony skarbowe. Niejednokrotnie to właśnie w tej grupie znajdują się również akcje na giełdzie, a także fundusze mieszane oraz obligacje korporacyjne. 

 

Wysokim poziomem ryzyka charakteryzuje się trzecia grupa obejmująca akcyjne fundusze inwestycyjne. W tym zakresie możliwe są wysokie stopy zwrotu, ale równoznaczne z wysokim ryzykiem straty kapitału. Czwarta grupa inwestycji to działania polegające na samodzielnym inwestowaniem w akcje za pośrednictwem biura maklerskiego. Brak doświadczenia może skutkować utratą środków przeznaczonych na inwestycje. Ostatnią grupą o największym poziomie ryzyka jest forex oraz handel walutami.

 

Jak inwestować, aby ograniczyć ryzyko straty kapitału?

 

Podstawą jest wspomniana dywersyfikacja portfela, która równocześnie pozwala również dywersyfikować ryzyko inwestycyjne. Zasada ta polega na tym, aby nie lokować wszystkich środków w akcjach jednej spółki bądź obligacjach tego samego emitenta. Nie wolno również inwestować całego dostępnego kapitału. Niekiedy z czasem na rynku pojawia się pewniejsza opcja, z której będziesz mógł skorzystać posiadając elastyczność finansową. W tym celu niejednokrotnie warto zadbać o odpowiednią poduszkę finansową. Przed podjęciem decyzji o lokowaniu kapitału w danej inwestycji – przeanalizuj wszelkie okoliczności prawne i finansowe związane z danym emitentem. Oceń również ile możesz stracić.

 

Masz wątpliwości co do akcji lub obligacji, które zamierzasz wykupić?

 

W takim wypadku warto w odpowiedni sposób zweryfikować czy Twoja przyszła inwestycja nie jest ryzykowna z perspektywy prawnej lub finansowej. Jeśli masz pytania w tym zakresie – skontaktuj się ze mną. Doradzę Ci i dokonam analizy danego podmiotu z perspektywy prawnej. Ponadto jeśli nie możesz odzyskać swojej inwestycji wraz z należnymi Ci odsetkami, zaproponuję Ci kompleksową pomoc. Zapraszam do kontaktu!

Autor: Wiktor Kacperski