Obligacje, akcje

pozyskiwanie kapitału i inwestowanie

- doradztwo prawne

Dlaczego my?

suma dochodzonych należności

odzyskane na rzecz obligatariuszy i innych osób poszkodowanych

przeanalizowanych dokumentów emisyjnych

całodobowy kontakt z klientem

Zobacz film

Porozmawiajmy o obligacjach

W tym krótkim filmie przybliżamy kilka ciekawych spraw związanych z obligacjami i obecną sytuacją na rynku. W kolejnych filmach na naszej stronie omawiamy także inne, bardziej szczegółowe tematy związane z obligacjami. Jeśli chcesz wiedzieć więcej lub potrzebujesz pomocy – skontaktuj się z nami.

Prawnicy skuteczni aż do granic

Aktualności

Rodzaje papierów wartościowych w spółkach

30 maja 2023

Papiery wartościowe odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu rynków finansowych. Stanowią nieodłączny element gospodarki. W ramach spółek, istnieje wiele różnych rodzajów papierów wartościowych, które umożliwiają inwestorom uczestnictwo w działalnościWięcej »

Akcje założycielskie w prostej spółce akcyjnej

19 marca 2023

Prosta spółka akcyjna (PSA) stanowi stosunkowo nowe i zarazem nowoczesne rozwiązanie z perspektywy polskiej przestrzeni prawnej. To właśnie z tego względu na przestrzeni kilku ostatnich lat zyskała sobie znaczną popularność.Więcej »

Obligacje podporządkowane w praktyce. Co to są obligacje podporządkowane. Obligacje podporządkowane.

Obligacje podporządkowane

18 stycznia 2023

Co do zasady obligacje są jednym z rodzajów papierów wartościowych. Emisja obligacji pozostaje długiem zaciągniętym wobec obligatariusza. Oznacza to, że zobowiązuje się on na konkretne świadczenia na rzecz inwestora, który zakupił papier wartościowy. TymWięcej »

Getin Noble Bank S.A. – zawiadomienie w związku z nieuczciwymi praktykami

11 stycznia 2023

W dniu dzisiejszym na temat efektu synergii – we współpracy z trzema innymi kancelariami prawnymi, w związku z nieuczciwymi praktykami Getin Noble Bank S.A. dotyczącymi jego obligatariuszy złożyliśmy zawiadomienie do Urzędu OchronyWięcej »

Getin Bank. Pozew na Getin bank. Pozew Getin Noble Bank. Pozew w sprawie Getin Noble Banku.

Pozew w sprawie Velobank S.A. z tytułu missellingu przy sprzedaży obligacji Getin Noble Bank S.A.

2 stycznia 2023

Kancelaria prawna złożyła pozew przeciwko VeloBankowi S.A. w sprawie nieuczciwej sprzedaży obligacji emitowanych przez Getin Noble Bank S.A. Ma to na celu odzyskanie kapitału zainwestowanego przez naszego Klienta. Ponadto następnie pozewWięcej »

Uprawnienia akcjonariuszy.

Uprawnienia akcjonariuszy

1 grudnia 2022

Posiadanie akcji poza korzyściami natury materialnej staje się podstawą do dwóch kategorii uprawnień akcjonariusza, Pierwsze z nich mają powszechnie znany charakter majątkowy. Istnieje natomiast drugi rodzaj uprawnień,Więcej »

Najczęstsze pytania

W przypadku przykładowo pierwszych opóźnień po stronie emitenta, powinna nam się od razu zapalić czerwona lampka – coś jest nie tak. Opóźnienia w wypłacaniu chociażby kwot za okresy odsetkowe mogą świadczyć o (przejściowych bądź trwałych) problemach z płynnością emitenta. Dlatego ważny jest czas – działać trzeba szybko. Oczywiście pierwszym krokiem jest uzyskanie informacji o powodach opóźnień, a jeśli te nas nie przekonają, a dalsze rozmowy ugodowe nie przyniosą skutku – warto złożyć żądanie przedterminowego wykupu, korzystając z uprawnień, jakie nam daje ustawa o obligacjach.

 

Warto również sprawdzić majątek emitenta – czy przypadkiem nie zaczął się go wyzbywać. Na weryfikację majątkowej sytuacji emitenta pozwoli raport gospodarczy, który przygotowuje kancelaria.

Koszty prowadzenia sprawy możemy podzielić na co najmniej dwie kategorie – koszty związane z dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej oraz wynagrodzenie kancelarii. Wysokość opłaty sądowej w sprawach o obligacje waha się od 1,25% do 5% w zależności od tego, czy sąd (zgodnie z naszą interpretacją) zakwalifikuje roszczenie obligacyjne jako podlegające pod przepisy postępowania nakazowego – jeśli tak, opłata to 1,25% wartości dochodzonego roszczenia (WPS – wartości przedmiotu sporu), jeśli nie, to w postępowaniu upominawczym i zwykłym opłata wynienie 5% WPS. Inną kategorią są roszczenia oparte o tzw. misselling, gdzie co do zasady opłata nie może przekroczyć 1000 zł. Osobną sprawą są drobne opłaty, np. skarbowa za pełnomocnictwo (17 zł) czy opłatu związane np.  z pozyskaniem aktu notarialnego z oświadczeniem poręczyciela w trybie art. 777 k.p.c. (kilkadziesiąt złotych).

 

Jeśli natomiast chodzi o wynagrodzenie kancelarii, to jest ono ustalane indywidualnie w zależności od zakresu czynności, które musimy wykonać, jednak zawsze posiłkujemy się stawkami minimalnymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości  z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Na podstawie ustawy o obligacjach ustawodawca przyznał Ci, jako obligatariuszowi, uprawnienie do złożenia przedterminowego wykupu obligacji. Kiedy jest to możliwe?

 

Ustawa dość jasno określa taką sytuację: Jeżeli emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub części, zobowiązań wynikających z obligacji, obligacje podlegają, na żądanie obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi w części, w jakiej przewidują świadczenie pieniężne. Obligatariusz może żądać wykupu obligacji również w przypadku niezawinionego przez emitenta opóźnienia nie krótszego niż 3 dni, chyba że warunki emisji wskażą krótszy okres.

 

W praktyce wystarczy więc, że emitent wypłaci Ci kwotę odsetek obligacyjnych z opóźnieniem większym niż 3 dni – możesz złożyć żądanie wykupu przed terminem określonym w Warunkach Emisji. Przed upływem tego terminu złożenie takiego żądania jest oczywiście możliwe, ale musimy wtedy także wykazać winę emitenta. Lepiej więc zazwyczaj poczekać te 3 dni.

Pozwu zbiorowego w sprawach o obligacje generalnie nie zalecamy – dotyczy to spraw cywilnych. Powodów jest kilka, jednak warto wskazać co najmniej dwa główne:

  1. osoba, która się zgłosi jako pierwsza, musi z rozpoczęciem procedury zaczekać na osobę, która zgłosi się na końcu – gromadzenie osób chętnych do pozwu zbiorowego trwa zazwyczaj 2-3 miesiące, a w tym czasie pierwsza osoba mogłaby już spokojnie uzyskać tytuł egzekucyjny i rozpocząć odzyskiwanie zainwestowanego majątku,
  2. często sytuacja prawa i faktyczna obligatariuszy – wbrew pozorom – jest różna, a więc połączenie ich w jednym pozwie, choć możliwe, to w praktyce jest kłopotliwe i w naszej ocenie negatywnie wpływa na interesy wszystkich obligatariuszy.

 

Inna sytuacja jest w postępowaniu karnym – tutaj grupowe zawiadomienie jest działaniem pożądanym i zazwyczaj jest skuteczniejsze i pojedyncze zawiadomienia. Przykład takiego zawiadomienia zobaczysz tutaj: GRUPOWE ZAWIADOMIENIE KARNE 

Zdecydowanie tak!

 

Emitentów sprawdzamy głównie na dwóch etapach:

  1. etap przez zakupem obligacji – wtedy sprawdzamy nie tylko dokumentację emisyjną, cele emisji, zabezpieczenia, ale też przeprowadzamy audyt samego emitenta oraz podmiotów powiązanych z emisją oraz analizujemy rynek, na którym działa emitent, a w ten sposób szacujemy ryzyko dla obligatariusza;
  2. etap po zakupie obilgacji – wówczas skupiamy się głównie na majątku emitenta i w jego poszukiwaniu, śledzeniu przepływów pieniężnych, wykorzystujemy – poza własnym doświadczeniem – także algorytmy sztucznej inteligencji. Takie sprawdzenie ma nam dostarczyć wiedzy, czy jest z czego windykować oraz gdzie szukać zainwestowanych pieniędzy naszych Klientów.

Skontaktuj się

Szukasz informacji o możliwych działaniach prawnych przeciwko Emitentowi, który nie spełnił swoich zobowiązań, chcesz rozpocząć działania zmierzające do odzyskania swoich pieniedzy? A może chcesz zainwestować w obligacje i niew wiesz, czy emitent jest wiarygodny?

Zapraszamy do kontaktu.

Kamil Hupajło Radca prawny / Partner Kancelarii