Audyt bezpieczeństwa inwestycji

 

Czy kupując obligacje, certyfiaty lub korzystając z innych alternatywnych form inwestowania moje środki będą bezpieczne? Aby odpowiedzieć na to pytanie, koniecznie należy sprawdzić emitenta oraz podmioty powiązane z daną emisją (np. poręczyciela).

 

Ograniczone zaufanie, to podstawowa zasada inwestowania w obligacje korporacyjne i inne alternatywne metody, w które angażujemy swoje oszczędności. Nikt i nic nie może w 100% gwarantować bezpieczeństwa takich inwestycji. Zapewnienia o najlepszych i najskuteczniejszych gwarancjach są z góry podejrzane i tym bardziej warte weryfikacji.

 

Kolorowe foldery, tabele z oprocentowaniem i wykresy z rosnącym zyskiem nie gwarantują bezpieczeństwa inwestycji. Mogą być natomiast pierwszym sygnałem, że emitent ponosi wysokie koszty związane z promocją swoich obligacji. Rynek obligacji korporacyjnych nie jest rynkiem nadzorowanym i nie podlega kontroli Komisji Nadzoru Finansowego. Zainwestowane w obligacje korporacyjne pieniądze, nie są również zabezpieczone przez gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Z drugiej strony uczciwy i wiarygodny emitent, prowadzący działalność w branży, która zasadniczo nie podlega wahaniom, może oferować zwrot z inwestycji, która nie jest możliwa do osiągnięcia na rynku regulowanym (Obligacje Skarbu Państwa, lokaty bankowe).

 

Zawsze warto swoje decyzje inwestycyjne przemyśleć, a jeszcze lepiej skonsultować z innymi, którzy posiadają doświadczenie i wiedzę na temat obligacji korporacyjnych. Należy przy tym podkreślić, że doradca inwestycyjny, który oferuje dany produkt, zazwyczaj otrzymuje prowizję za skuteczną sprzedaż i przez to nie jest obiektywny.

 

Dlatego pomagamy także przed podjęciem decyzji o zakupie obligacji poprzez przeprowadzenia tzw. audytu wstępnego emitenta, który oparty jest na kilku fundamentalnych elementach:

  • audyt dokumentacji emisyjnych – sprawdzamy głównie Warunki Emisji Obligacji, propozycję nabycia oraz inne dokumenty emisyjne.
  • audyt celów emisji oraz sposobu finansowania celów, jak również prawidłowość przeznaczania środków z poprzednich emisji w kontekście określonych wcześniej celów.
  • audyt zabezpieczeń wskazanych w Warunkach Emisji (np. nieruchomości, na której ma być ustanowiona hipoteka).
  • audyt samego emitenta oraz podmiotów powiązanych z emisją – w tym zakresie sprawdzamy zarówno jego historię dotychczasowych inwestycji, posiadany majątek (raport gospodarczy, wartość firmy oraz np. środków trwałych), wypłacalność i inne elementy, które dostępne nawet w przypadku, kiedy emitent takich informacji nie udostępnia. W zakresie szacowania ryzyka dot. podmiotów naszemu doświadczeniu pomagają algorytmy sztucznej inteligencji systemu ocen y ryzyka, z którego korzystamy.
  • sprawdzenie rynku, na którym działa emitent i oszacowanie ryzyka wahań na rynku. Jest to czynnik pomocniczy.

 

Jeżeli, chcesz zainwestować swoje oszczędności w Obligacje korporacyjne i jesteś zainteresowany audytem dokumentów emisyjnych, zapraszamy do kontaktu.

Wiktor Kacperski Radca prawny

Pisaliśmy o tym