Agent emisji i depozytariusz

 

Agent emisji i depozytariusz pojawiają się w kontekście procesu obligacji. Mogą się jednak także pojawić jako podmiot odpowiedzialny w procesach odszkodowawczych przy zaniedbaniach przy emisji, choć to dotyczy głównie agenta emisji.

 

Kim jest agent emisji?

Agent emisji, w skrócie, jest podmiotem, który ma uczestniczy w procesie weryfikacji poprawności emisji i rejestracji tych instrumentów finansowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

 

O jakie instrumenty chodzi?

Będą to na pewno obligacje emitowane na podstawie ustawy o obligacjach oraz listy zastawne emitowane na podstawie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, w odniesieniu do których emitent nie zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym ani o wprowadzenie do ASO (alternatywnego systemu obrotu – np. NewConnect), a także w przypadku certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym.

 

Kto może być agentem emisji?

Agentem emisji może być firma inwestycyjna uprawniona do prowadzenia rachunków papierów wartościowych albo bank powierniczy.

 

Kim jest depozytariusz?

Depozytariusz w uproszczeniu podmiot prowadzący rachunek, na którym zapisane zostaną zdematerializowane Obligacje. Jest to więc specyficzny typ – jak sama nazwa wskazuje – depozytu. Najczęściej jest nim bank.

 

Wiktor Kacperski Radca prawny

Pisaliśmy o tym