Akcje założycielskie w prostej spółce akcyjnej

19 marca 2023
/ Kamil Hupajło

Prosta spółka akcyjna (PSA) stanowi stosunkowo nowe i zarazem nowoczesne rozwiązanie z perspektywy polskiej przestrzeni prawnej. To właśnie z tego względu na przestrzeni kilku ostatnich lat zyskała sobie znaczną popularność. Akcje założycielskie w przypadku PSA są często stosowane jako narzędzie motywacyjne dla założycieli i kluczowych pracowników. Stanowią one specjalny rodzaj udziału, który przysługuje osobom zaangażowanym w utworzenie spółki lub wczesnym etapie jej rozwoju. Jakie korzyści i implikacje związane są z akcjami założycielskimi w prostych spółkach akcyjnych? Więcej na ten temat dowiesz się właśnie w tym artykule.

 

Czym są akcje założycielskie prostej spółki akcyjnej?

 

Co do zasady stanowią one jeden z rodzajów uprzywilejowania akcji. Przepisy wskazują, że w przypadku emisji nowych akcji – stosunek liczby głosów do ogólnej liczby głosów ze wszystkich akcji pozostaje niezmieniony. Wynika to z tego, że liczba głosów z akcji założycielskich ulega zwiększeniu wraz z ogólną liczbą akcji. Jeśli stanowią one np. 5% całości, to nawet wraz z dwukrotnym wzrostem ogólnej liczby wszystkich akcji, założycielskie nadal będą równe 5%. Emisja może zostać przeprowadzona zarówno na początkowym etapie PSA, ale nie jest wykluczone również wypuszczenie ich na późniejszym etapie. Akcje założycielskie, dzięki temu są stosunkowo elastycznym rozwiązaniem.

Co oznacza, że akcje założycielskie są uprzywilejowane?

 

Akcje założycielskie zapewniają założycielom spółki i jej kluczowym pracownikom możliwość posiadania udziału w spółce od samego początku. Zresztą odwołuje się do tego nawet sama ich nazwa. Mogą stanowić pewną formę nagrody za ich zaangażowanie, ryzyko i wysiłek wkładany w rozwój przedsiębiorstwa. Przyznanie akcji założycielskich, może zmotywować założycieli do długoterminowego zaangażowania, wspierając rozwój i sukces przedsięwzięcia. Akcje założycielskie wedle założenia dotyczą uprzywilejowania w zakresie prawa głosu. Ponadto nawet w przypadku nowych emisji, ich liczba pozostaje bez zmian.  Dodatkowo akcje założycielskie mogą mieć niejednorodny charakter. Oznacza to, że dla wskazanej grupy takich akcji może być przewidziana inna proporcja w stosunku do reszty głosów, niż dla akcji założycielskich wchodzących w charakterystykę kolejnej grupy. Możliwe jest także przyznanie ich akcji niemych, które uprawniają do dywidendy, ale bez prawa głosu na zgromadzeniu.

 

Umorzenie akcji – co wtedy z akcjami założycielskimi?

 

Umorzenie wymaga implementacji konkretnych postanowień do umowy bądź statutu stanowiącego podstawę funkcjonowania spółki. W przypadku PSA brak takiej regulacji w umowie oznacza konieczność jej wprowadzenia. Natomiast z perspektywy skutków umorzenia – liczba głosów przypadających z akcji założycielskich ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu proporcjonalnie do ogólnej liczby głosów, tak jak w przypadku analogicznie emisji nowych akcji.

 

Masz wątpliwości odnośnie do prowadzenia startupu lub biznesu w formie PSA?

 

W takim wypadku proponuję, abyś skontaktował się ze mną mailowo lub telefonicznie. Prostej spółki akcyjna posiada wiele atutów, które warto wykorzystać na własną korzyść. Dzięki m.in. akcjom założycielskim możliwe jest pozyskanie dodatkowych funduszy ze strony zewnętrznych inwestorów. Zastosowanie ich z kolei w aspekcie akcji niemych ogranicza ryzyko utraty kontroli nad podmiotem przez dotychczasowych akcjonariuszy. Jeśli masz pytania – zapraszam do kontaktu.

Autor: Wiktor Kacperski