Czym są certyfikaty inwestycyjne?

20 lipca 2021
/ Kamil Hupajło

W ostatnich latach zyskały sobie na popularności. Czym jednak są certyfikaty inwestycyjne? W praktyce stanowią jeden z rodzajów udziałowych papierów wartościowych. Wydawane są one przez niektóre z funduszów inwestycyjnych i stanowią dowód udziału w aktywach. Dodatkowo można je nabyć na rynku pierwotnym w czasie emisji bądź na wtórnym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych (GPW). Czym są i jakie prawa dają inwestorowi? Dowiedz się więcej właśnie w tym artykule!

 

Certyfikat inwestycyjny – co to jest?

 

Przede wszystkim są to papiery wartościowe, które mogą zostać wyemitowane wyłącznie przez zamknięte fundusze inwestycyjne (FIZ), inwestycyjne fundusze mieszane bądź specjalistyczne fundusze zamknięte. Certyfikaty inwestycyjne są dowodem udziału w aktywach funduszu, a przez to posiadacz certyfikatów inwestycyjnych nabywa prawo współwłasności funduszu, tak jak przy akcjach spółki giełdowej. Kiedy można nabyć taki Certyfikat? W czasie emisji dokonywanej przez fundusz lub w momencie gdy GPW wypuszcza je na rynku wtórnym.

 

Czym jest w praktyce certyfikat inwestycyjny?

 

Certyfikat może być imienny lub wystawiony na okaziciela. Ponadto tylko i wyłącznie papier wartościowy na okaziciela później ma możliwość notowania na giełdzie. Imienne papiery przybierają formę dokumentu, a certyfikaty inwestycyjne na okaziciela są najczęściej w 100% zdematerializowane. Dodatkowo każdy certyfikat jest niepodzielny, a także może istnieć czasowo, co oznacza jego występowanie tylko przez czas istnienia wskazanego funduszu. Papier wartościowy natomiast reprezentuje równe prawa majątkowe dla wszystkich inwestorów. 

 

O co chodzi z zamkniętym funduszem inwestycyjnym?

 

Instytucja finansowa tego typu emituje certyfikaty inwestycyjne niepubliczne i publiczne. Zawsze występują one w formie na okaziciela,  a z kolei  zasady działania FIZ określone są statucie sporządzonym w formie aktu notarialnego. Wartość certyfikatu dla niepublicznego FIZ nie może być niższa niż 40 000 EUR, natomiast wartość dla publicznego to zwykle około kilku tysięcy złotych. Wspomniany statut zamkniętego funduszu zawiera zapisy na temat:

 

  • podstawowych informacji o funduszu, 
  • czasie trwania funduszu, 
  • danych depozytariusza, 
  • danych pozostałych podmiotów działających i wykonujących czynności na rzecz funduszu,
  • celu inwestycyjnego FIZ, 
  • zasad polityki inwestycyjnej, 
  • wysokości oraz sposobu dokonywania wpłat na certyfikaty inwestycyjne, 
  • maksymalnej wysokość kosztów, które ponieść może zamknięty fundusz inwestycyjny.

 

Jak wygląda wycena i wykup certyfikatów inwestycyjnych?

 

Certyfikaty inwestycyjne na okaziciela, które są notowane na giełdzie każdego dnia na sesjach giełdowych zostają wycenione rynkowo. Cyklicznie z kolei wyceny dokonują także właściciele funduszu na podstawie zapisów o częstotliwości wyceny wynikającej bezpośrednio ze statutu. Wycena ze strony emitenta nie może mieć miejsca rzadziej niż raz na 3 miesiące, a emitent musi wycenić certyfikaty inwestycyjne również na 7 dni przed początkiem przyjmowania zapisów na kolejną emisję. Zasada wyceny na tydzień przed obowiązuje także pod kątem dnia wykupywania certyfikatów.

 

Autor: Wiktor Kacperski