PAI Obligacje

29 sierpnia 2022
/ Kamil Hupajło

Brak wywiązywania się z terminu wykupu obligacji, to dość częsty problem pojawiający się wśród moich klientów. W zasadzie wynika on z szerokiego spektrum czynników, które są w znacznym stopniu indywidualne dla konkretnego emitenta. W ostatnim czasie zgłosił się do mnie klient z problemem dotyczącym braku wykupu obligacji. Zostały przyznane mu w maju 2017 r. z deklarowanym przez emitenta okresem trzech lat. Niestety w związku ze zbliżającym się terminem w 2020 r., na spotkaniu obligatariuszy został on przedłużony. Na tym z kolei problemy mojego klienta się nie kończą. Na czym w dużym uproszczeniu polega stan faktyczny? Co dalej z PAI Obligacje?

 

Problemy z wykupem PAI Obligacje?

 

Klient zdecydował się blisko 5 lat temu zainwestować z okresem wykupu po trzech latach. Oznacza to, że nie tylko w przedłużonym po raz pierwszy terminie, emitent nie wywiązał się ze zobowiązań, ale nie zrobił tego również przez kilka następnych. Ponadto wprowadzono również w pewnym momencie zapis o nieoprocentowaniu obligacji. W tym zakresie wspieram klienta pod kątem prawnym, gdyż od dawna dąży on do odzyskania należnych mu środków.

 

Dlaczego występuje problem z wykupem PAI Obligacje?

 

Jak wynika ze stanowiska emitenta – dla wykupu kluczowe jest sfinalizowanie sprzedaży Mennicy Legacy Tower (MLT), który przedłużał się ze względu na konflikt z głównymi inwestorami. Emitent wskazuje, że planowane na koniec 2021 r. zamknięcie transakcji nie doszło do skutku. Rozwiązaniem miało być zbycie drugiego z realizowanych projektów czyli Liberty. W tym samym roku zadeklarowano spłatę zobowiązań na początek 2022 r. 

 

Czy w 2022 r. klient uzyskał możliwość wykupu PAI Obligacje?

 

Niestety nie, gdyż mój klient nadal nie odzyskał zainwestowanego kapitału. Wedle informacji dostarczonych przez emitenta w II kwartale czyli po upływie poprzedniej deklaracji – inwestycja MLT została wykupiona i spłata obligacji powinna nastąpić w terminie 30 dni od dnia otrzymania środków ze sprzedaży wspomnianego biurowca. Warto zaznaczyć, że w Emitent wskazuje możliwość wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego. Obecnie jednak nadal zajmuje się prowadzeniem wsparcia dla mojego klienta w zakresie PAI Obligacje.

 

Twój emitent nie wywiązuje się z zobowiązań?

 

Każdą sprawę należy przeanalizować indywidualnie. Okoliczności faktyczne bywają w dość znacznym stopniu zróżnicowane. Oznacza to, że nie ma jednego schematu postępowania wobec podmiotów, które przedłużają termin wykupu lub w ogóle nie wypłacają należności. Jeśli zdecydowałeś się na inwestycję i nie otrzymałeś z powrotem swoich środków – skontaktuj się ze mną. Umówimy się na spotkanie, na którym omówimy dostępne opcje. Postaram się rozwiązać Twój problem i zasugerować możliwe rozwiązania. Zapraszam do kontaktu!

Autor: Wiktor Kacperski