Rodzaje certyfikatów inwestycyjnych

31 sierpnia 2021
/ Kamil Hupajło

Wielu inwestorów zastanawia się nad różnymi formami ulokowania swojego kapitału, tak aby pomnożyć środki przez sam fakt ich posiadania. W tym aspekcie bardzo ciekawym zagadnieniem są certyfikaty inwestycyjne. Należy jednak już tutaj skupić się na podstawowych zagadnieniach. W tym kontekście odpowiedzią są fundusze inwestycyjne, które stanowią jeden ze sposobów na lokowanie kapitału i przy tym zdywersyfikowanie swojego portfela.  Czym w tym aspekcie różnią się certyfikaty inwestycyjne od jednostek uczestnictwa? Dowiedz się więcej – właśnie w naszym artykule!

 

Na czym polega główna różnica pomiędzy jednostkami uczestnictwa i certyfikatami?

 

Otwarte fundusze inwestycyjne wymagają nabycia jednostek uczestnictwa, natomiast zamknięte fundusze emitują papiery wartościowe, jakimi są certyfikaty inwestycyjne. Na tym polega podstawowa różnica. Inwestorzy muszą w tym wypadku zdecydować, który rodzaj jest dla nich bardziej korzystny, a także z którego mogą skorzystać. W ramach polskiego rynku kapitałowego wyróżnić można także specjalistyczny funduszy inwestycyjny otwarty. 

 

Dwa różne rodzaje inwestycji w zależności od funduszu

 

Otwarte fundusze inwestycyjne zapewniają dostęp do tytułów prawnych w postaci jednostek uczestnictwa. Inwestorzy kupują w praktyce określone uprawnienia względem danego funduszu. Jednostka uczestnictwa jest więc formalnym potwierdzeniem, że inwestor posiada wskazane prawa majątkowe w ramach danego funduszu otwartego. Dodatkowo jednostki uczestnictwa można zakupić nawet jeśli fundusz dopiero powstaje. W jaki sposób? To bardzo proste – organizowane są wtedy zapisy na jednostki uczestnictwa.

 

Co daje posiadanie jednostek uczestnictwa?

 

Nabycie pozwala dokonać inwestycji na bazie posiadanego kapitału. Ponadto jednocześnie umożliwia zdywersyfikowanie portfela inwestycyjnego poprzez to, że fundusze będą lokować kapitał w różnych instrumentach na rynku. Wedle regulacji ustawowych można przyjąć, że stanowią one swoiste zabezpieczenie dla lokowanych funduszy własnych. Zdecydowanie warto zaznaczyć, że w przypadku zakupu jednostek uczestnictwa zauważalne są niższe niż w przypadku własnoręcznego lokowania środków koszty transakcyjne. Dotyczy to samodzielnych inwestycji np. w akcje spółek giełdowych. 

 

Na czym więc polega inwestycja w certyfikaty inwestycyjne? 

 

W głównej mierze na zakupie papierów wartościowych nazywanych certyfikatami inwestycyjnymi. W przypadku zamkniętych funduszy inwestycyjnych to właśnie te dokumenty reprezentują prawa majątkowe inwestorów. Co ciekawe w odróżnieniu od jednostek uczestnictwa, certyfikaty nie są w żaden sposób podzielne. Nie można więc podzielić certyfikatu inwestycyjnego i sprzedać go np. za cenę jego ułamka, co jest możliwe przy posiadaniu jednostek uczestnictwa.

 

Jakie jeszcze różnice występują jeśli chodzi o certyfikaty i jednostki uczestnictwa?

 

Tutaj możemy skupić się przy wycenie. Jeśli chodzi o jednostki wypuszczane przez otwarte fundusze inwestycyjne, to wyceniane są one minimum raz w tygodniu. Z kolei certyfikaty funduszy zamkniętych będą ponownie wyceniane zdecydowanie rzadziej, czyli minimum raz na kwartał. Na czym polega taka wycena? Aktywa funduszu zostają na nowo przeliczone na jednostkę uczestnictwa bądź certyfikat inwestycyjny w zależności od jego rodzaju. Chodzi przede wszystkim o ustalenie wartości aktywów netto, a także określenie wartości aktywów netto przypadających na jednostkę bądź certyfikat inwestycyjny. 

Autor: Wiktor Kacperski