Kto może emitować certyfikaty inwestycyjne?

3 sierpnia 2021
/ Kamil Hupajło

Inwestorzy zawsze szukają alternatywy dla niskooprocentowanych lokat. Starają się również ograniczać działania na polu akcji o wysokim stopniu ryzyka i tutaj często stawiają na certyfikaty inwestycyjne, które charakteryzują się wyższą stopą zwrotu niż same lokaty oraz stosunkowo niskim ryzykiem inwestycyjnym. Inwestycja w instrumenty finansowe ogranicza w ten sposób możliwość utraty większego kapitału. Tutaj istotne pozostaje jednak wyróżnienie kto tak naprawdę może podjąć się emisji certyfikatów inwestycyjnych. 

 

Czym różnią się od siebie certyfikaty inwestycyjne?

 

Ustawodawca w tym aspekcie oddał do dyspozycji kilka rodzajów tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Certyfikaty natomiast definicyjnie są tytułem uczestnictwa, ale o zróżnicowanym charakterze prawnym. W tym aspekcie w funduszach otwartych i tzw. specjalistycznych funduszach otwartych tytułem jest jednostka uczestnictwa. Z kolei w przypadku funduszy mieszanych, funduszy zamkniętych i analogicznie specjalistycznych funduszach zamkniętych, tytuł uczestnictwa stanowią certyfikaty inwestycyjne. 

 

Certyfikaty inwestycyjne to nie to samo co jednostka uczestnictwa?

 

Niestety nie. Certyfikaty inwestycyjne, jak i jednostki uczestnictwa są tytułami uczestnictwa, jednak emitowane są przez różne fundusze. Certyfikaty mogą być wypuszczone wyłącznie przez zamknięte fundusze inwestycyjne bądź mieszane fundusze inwestycyjne. W praktyce emisja certyfikatów inwestycyjnych może zostać zapoczątkowana dopiero, gdy jest to uregulowane w statucie danego funduszu zamkniętego. Fundusz inwestycyjny zamknięty z na podstawie emisji przekazuje podmiotowi nabywającemu wskazany papier wartościowy. Ich ostateczna liczba zawsze jest stała i ulec może zmianie jedynie, gdy mamy do czynienia z zupełnie nową emisją.

 

Czyli kto może emitować certyfikaty inwestycyjne?

 

Odpowiedzią są fundusze inwestycyjne zamknięte, które zostały wymienione w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, jako jedne z 3 rodzajów funduszy inwestycyjnych. W odróżnieniu od funduszy otwartych, zamknięte mogą posiadać w swoim portfelu zdecydowanie bardziej zdywersyfikowane kategorie aktywów. Wszystkie fundusze inwestycyjne powstają i zarządzane są przez tzw. towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Inwestycyjny fundusz zamknięty może inwestować w między innymi:

  • papiery wartościowe,
  • udziały w spółkach z o.o.,
  • użytkowanie wieczyste,
  • poszczególne tytuły uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
  • depozyty bankowe,
  • waluty,
  • wierzytelności z wyłączeniem tych wobec osób fizycznych
  • własność nieruchomości bądź statków morskich. 
  • pozostałe dozwolone w świetle ustawy instrumenty finansowe. 

 

Autor: Wiktor Kacperski