Jak obecnie wyglądają obligacje z perspektywy praktycznej?

1 lipca 2021
/ Kamil Hupajło

Dzisiejsze nowo emitowane obligacje nie mogą mieć formy dokumentu. Ponadto, jeśli chodzi o uproszczoną emisję publiczną, niezbędne jest zaangażowanie agenta emisji. Czyli osoby, która zajmie się kwestiami formalnymi po jej stronie, o czym pisaliśmy zresztą w poprzednim artykule. Należy dodać również, że nowe obligacje podlegają zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych, który prowadzony jest przez Krajowy Rejestr Papierów Wartościowych. Czy wiesz jak konkretnie wygląda proces emisji obligacji? Która droga jest najbardziej korzystna? Dowiedz się właśnie w tym artykule!

 

Na czym polegają poszczególne tryby emisji obligacji?

 

Aktualnie – biorąc pod uwagę łatwiejsze i popularniejsze przypadki – przewiduje się 2 główne główne tryby emisji obligacji: publiczny i niepubliczny. Pierwszy w trybie oferty publicznej papierów wartościowych, a drugi  jako emisja prywatna kierowana tylko do jednego inwestora. W praktyce jednak dla pozyskania kapitału wykorzystuje się głównie tryb oferty publicznej. W ramach emisji publicznej wyróżnić można dwie zasadnicze drogi:

  • normalną – cechuje się największym formalizmem i podlega zatwierdzaniu dokumentacji, a także pełnemu nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), 
  • uproszczoną – zalecana obecnie droga pozyskiwania kapitału z obligacji o mniejszym nominale. Przypomina ofertę prywatną w początkowej fazie, jednak odbywa się bez zatwierdzania dokumentów przez KNF i może być skierowana tylko do 149 osób inwestorów. W ramach drogi uproszczonej wpływy z ofert nie mogą być większe w ciągu 12 miesięcy niż 2,5 mln EUR. Natomiast w praktyce 1 mln EUR, aby uniknąć rzeczywiście zatwierdzania dokumentów przez KNF. 

 

KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ

 

We wskazanym wyżej uproszczonym trybie oferty publicznej, ważne są również progi kwotowe dla pierwszej emisji – tzn. kwoty, jakie emitent planuje pozyskać z danej oferty.   Przedstawiono to na poniższym diagramie z zaznaczeniem drogi najbardziej uproszczonej – kolor zielony.

 

KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ

Co oznaczają wyżej wskazane progi i obowiązki w sposób bardziej szczegółowy?

 

KOLUMNA I. W przypadku oferty publicznej, w wyniku której zakładane, łączne wpływy brutto za okres 12 miesięcy w Unii Europejskiej nie osiągną 100.000 EUR brak jest obowiązków informacyjnych.

 

KOLUMNA II. Oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub sprzedającego, wraz z wpływami z okresu poprzednich 12 miesięcy, stanowią nie mniej niż 100.000 EUR, lecz mniej niż 1.000.000 EUR, wiązać się będzie (jak dotychczas) z udostępnieniem dokumentu informacyjnego – co do zasady w formie Warunków Emisji. Oferta jest wówczas kierowana do inwestorów w formie propozycji nabycia.

 

KOLUMNA III. Oferta publiczna, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub sprzedającego, wraz z wpływami z poprzednich 12 miesięcy, stanowią nie mniej niż 1.000.000 EUR, lecz mniej niż 2.500.000 EUR może być prowadzona (jak dotychczas) na podstawie memorandum informacyjnego, które co do zasady podlega zatwierdzeniu przez KNF.

 

Więcej szczegółów w kolejnych wpisach, śledź nas na bieżąco!

 

W przypadku chęci wyemitowania obligacji, skontaktuj się z nami: kamil.hupajlo@khg.pl. Zobacz naszą stronę główną: www.khg.pl

 

Autor: Wiktor Kacperski