Warunki Emisji Obligacji – co zawierają?

26 września 2021
/ Kamil Hupajło

Warunki Emisji to najważniejszy dokument, w którym zawarte zostały zasady dotyczące  emisji obligacji. W dokumencie znajdą się w takim wypadku świadczenia wynikające z obligacji, prawa i obowiązki emitenta  oraz obligatariuszy, a także sposób realizacji obligacji. Warunki Emisji Obligacji stanowią w pewnym sensie umowę zawieraną pomiędzy spółką emitującą obligacje i inwestorem. Jeśli decydujesz się więc zainwestować swoje środki w dane obligacje, to automatycznie wszelkie dotyczące ich aspekty znajdą się w Warunkach Emisji Obligacji. Co konkretnie powinny zawierać dokumenty z doświadczenia prawnika? Czy mogą one posiadać również funkcję informacyjną? Dowiedz się właśnie w tym artykule!

 

Co powinny zawierać Warunki Emisji Obligacji?

 

Poza konkretnymi informacjami dotyczącymi m.in. rodzaju emitowanych obligacji lub oznaczenia emitenta – muszą one zawierać szereg informacji ze względu na ochronę praw obligatariuszy, będących często osobami fizycznymi. Tutaj niestety katalog takich elementów jest niezwykle rozbudowany. Do podstawowych należą w tym wypadku wspomniane określenie typu obligacji, ale ponadto Warunki Emisji Obligacji powinny zawierać również:

 • nazwę i siedzibę, 
 • numer wpisu do rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku emitenta podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru 
 • adres strony internetowej emitenta,
 • wartość nominalną i maksymalną liczbę obligacji dostępnych do nabycia,
 • oświadczenie o posiadaniu uprawnień do emitowania obligacji zgodnie z prawem w przypadku emitenta posiadającego siedzibę poza terytorium RP.

 

Co jeszcze powinno znaleźć się w Warunkach Emisji Obligacji?

 

W tym wypadku poza wymienionymi wcześniej informacjami będącymi minimum, konieczne jest uwzględnienie również opisu świadczeń emitenta wynikających z obligacji, czyli: 

 • wysokości tych świadczeń lub metody wedle, której będą ustalane, 
 • terminu, miejsca i sposobu spełnienia świadczeń, 
 • obligacje nieposiadające postaci dokumentu powinny zawierać również informacje określające dni, według których ustala się uprawnionych do otrzymania świadczeń,
 • zabezpieczenie wierzytelności wynikających z obligacji bądź wskazanie braku takiego zabezpieczenia,
 • datę sporządzenia warunków emisji i miejsce,
 • podpisy osób posiadających możliwość zaciągania zobowiązań w imieniu emitenta.

 

Co jeśli nie wiem co konkretnie powinny zawierać Warunki Emisji Obligacji w moim przypadku?

 

Sprawy dotyczące emisji obligacji zdarzają naprawdę często. Głównie ze względu na to, że sytuacja każdego emitenta jest nieco inna. Sprawia to, że każdy dokument stanowiący Warunki Emisji Obligacji może przyjąć nieco inną formę i zawierać inny katalog niezbędnych informacji. Najlepszą decyzją w przypadku wątpliwości co do zasad własnej emisji jest konsultacja. W takim wypadku – skontaktuj się ze mną! Postaram się odpowiedzieć na Twoje pytania i udzielić Ci niezbędnych informacji! 

 

Skonsultuj swoje Warunki Emisji Obligacji z doświadczonym prawnikiem!

 

Głównie z tego względu, że pomogę Ci dopasować również elementy, które wynikają ze specjalistycznych uwarunkowań. Dla przykładu, jeśli przewidywane jest oprocentowanie, to  trzeba określić wysokość tego oprocentowania bądź sposób gdzie i jak będzie ustalana wysokość, a także sposób wypłaty oprocentowania. Na tym natomiast się nie kończy, gdyż Warunki Emisji Obligacji będą musiały zawierać sposób naliczania wartości świadczenia niepieniężnego i przeliczenia go na świadczenie pieniężne, gdy przewidywane jest świadczenie niepieniężne. Ponadto jeśli został określony cel misji, to trzeba go wskazać i oprócz tego obligacje, które nie mają postaci dokumentu – powodują konieczność wskazania podmiotu zajmującego się depozytem papierów wartościowych, z którym emitent zawarł umowę bądź upoważnionego do prowadzenia ewidencji.

Autor: Wiktor Kacperski