Golub GetHouse – zadłużenie i obligacyjne problemy

12 lipca 2021
/ Kamil Hupajło

W ostatnim czasie problemy Golub GetHouse znajdują się na ustach wielu nie tylko specjalistów, ale również spekulantów. Obecnie grupa posiada zadłużenie na poziomie około 130 mln zł. Niestety do tej pory nie ułożyła się z wierzycielami, więc co kontrowersyjne, pod innym szyldem próbuje jeszcze raz tego samego. Z ostatnich doniesień wynika również, że Golub Gethouse nie może sprzedać części wieżowca giełdowej Mennicy Polskiej (MLT), gdyż brakuje spółce do tego zgody ze strony rodziny Radziwiłłów. O co jednak chodzi? Z czego wynika problem po stronie Golub GetHouse i co z pozostałymi projektami pod tym szyldem? Dowiesz się tego właśnie w tym artykule!

 

Problem z obsługą obligacyjnego zadłużenia Golub GetHouse

 

Wszystko w tej sprawie ma swój początek w ubiegłorocznym braku wykupu długu przez Spółkę. Skutkiem tego stało się postępowanie restrukturyzacyjne otwarte przez sąd w początkiem tego roku. Następne w kolejności były GGH MLT, GGH Rental Apartments i GGH Student Housing należące do Golub. W każdym przypadku natomiast tłumaczenie było takie samo – konieczność uzyskania ochrony przed działaniami egzekucyjnymi emitenta skupionego w obszarze inwestycji obejmującej budowę Mennica Legacy Tower.

 

Niestety obecnie nie ogranicza się to tylko do samej Mennica Legacy Tower

 

W tym wypadku problem dotyczy już nie tylko spółek finansujących biurowiec MLT. Niestety, ale cała sprawa dosięgła już również inne poszczególne projekty grupy związane z akademikami, a także mieszkaniami na wynajem. Utrata płynności Golub GetHouse spowodowała, że aż trzy spółki zostały wciągnięte w przyspieszone postępowanie układowe. Chodzi przede wszystkim o emisje obligacji, które zbierały kapitał pod realizację budowy wspomnianego MLT.

 

Brak spójności w narracji Spółki

 

Golub utrzymywał się aktualnie przy stanowisku, że brak płynności w spółkach Mennica Legacy Tower nie wpłynie na pozostałe projekty. Niestety jest to już nieaktualne, gdyż kilka miesięcy temu kolejne spółki z deweloperskiej grupy przestały wywiązywać się ze swoich zobowiązań obligacyjnych. Dla emitentów GGH Rental Apartments 1 i 2, a także Student Housing wystosowano wnioski w sprawie postępowań restrukturyzacyjnych. Ponadto warto wspomnieć, że sytuacja wygląda w ten sposób z tego względu, że projekty te działają jako niezależne przedsięwzięcia. Wskutek tego regulowanie ich zobowiązań nie jest współzależne bądź powiązane ze sobą. 

 

Jak jest nominalna wartość łączna spółek zarejestrowanych w KDPW?

 

Obligacji wszystkich trzech spółek odpowiedzialnych za finansowanie Mennica Legacy Tower, postępowaniem restrukturyzacyjnym warte są około 110,4 mln zł. Spółka dotychczas odpowiedzi, dlaczego utraciła płynność, a także czemu kolejne spółki realizujące osobne projekty znajdują się w podobnej sytuacji. Dług spółek realizujących finansowanie mieszkań na wynajem wynosi okrągłe 30 mln zł, a podmiot zajmujący się zbieraniem funduszy dla akademików, czyli GGH Student Housing zadłużony jest na 32,5 mln zł. 

 

Autor: Wiktor Kacperski