Obligacje Polski Solar Holding sp. z o.o.

21 kwietnia 2021
/ Kamil Hupajło

Od dłuższego czasu Kancelaria reprezentuje Obligatariuszy w sporach  ze spółką Polski Solar Holding sp. z o.o. w zakresie niespłaconych obligacji.

 

Przymnijmy, że Polski Solar Holding sp. z o.o. wyemitowała łącznie 2 serie obligacji: obligacje serii A (emisja prywatna) oraz obligacje serii B (emisja publiczna). W obu emisjach termin wykupu obligacji już oczywiście minął, jednak emitent w większości przypadku dobrowolnie nie wypłacił należności obligatariuszy. Kancelaria realizuje swoje działania na rzecz Obligatariuszy obu emisji.

 

Co możesz zatem zrobić, żeby odzyskać pieniądze?

 

Obie serie obligacji mają ustanowione zabezpieczenia majątkowe i na nich należy się skupić. Są to przede wszystkim (w zależności od emisji): zastaw na udziałach emitenta oraz poręcznie udzielone przez spółkę Polski Solar S.A. oraz zastaw na mieniu ruchomym wchodzącym w skład przedsiębiorstwa emitenta oraz na wierzytelnościach z wypłat z zysku w spółkach zależnych. Dodatkowo możliwe jest nadanie klauzuli wykonalności na aktach notarialnych, w których zarówno emitent, jak i poręczyciel, poddali się egzekucji. Postępowanie egzekucyjne natomiast pozwoli nam np. na zajęcie dalszych wierzytelności – chociażby od dłużników emitenta lub poręczyciela.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do nas na adres: kamil.hupajlo@khg.pl

 

Autor: Wiktor Kacperski