Ryzyko inwestowania w obligacje i sposób jego minimalizowania

23 listopada 2021
/ Kamil Hupajło

Każdy kto decyduje się na inwestycje ponosi tzw. ryzyko inwestycyjne – mniejsze lub większe w zależności od wielu czynników. Z tego względu zawsze warto przemyśleć, gdzie konkretnie i w jaki sposób lokujemy nasz kapitał. Ryzyko inwestycyjne na rynku finansowym zawsze można nieco zredukować. Wystarczy wybierać instrumenty o krótkim okresie do wykupu bądź np. dużej płynności. Ponadto polecana jest również dywersyfikacja instrumentów. Co jednak jeśli zamierzamy skupić się na obligacjach? Jak zmniejszyć ryzyko inwestycyjne? Dowiedz się właśnie w tym artykule!

 

Ryzyko inwestycyjne związane z obligacjami

 

Obligacje w odróżnieniu od akcji to dłużne papiery wartościowe,  a nie udziały. Oznacza to, że nabywcy nie wykupują praw do danej spółki, tak jak przy akcjach. Inwestowanie w obligacje to nieco inna kwestia niż w przypadku akcji, gdyż nabywca kupujący uzyskuje prawo do otrzymywania zysku z odsetek bądź np. zwrotu zainwestowanego kapitału. Ryzyko inwestycyjne na rynku finansowym jest zróżnicowane i ciężko jednoznacznie wskazać jeden w 100% skuteczny schemat działania. Inwestorzy najczęściej wybierają obligacje o zmiennym typie oprocentowania, a najmniejszą popularnością cieszą się obligacje skarbowe.

 

Ryzyko inwestycyjne obligacji

 

Trzeba mieć na uwadze, że nawet najbardziej ryzykowny typ – obligacje korporacyjne są zdecydowanie bardziej bezpieczne niż akcje. Stanowi to największą zaletę, ale podobnie w obu przypadkach zawsze większy zysk wiąże się z wyższym ryzykiem inwestycyjnym. Warto podkreślić, że zanim zdecydujesz się na lokowanie swojego kapitału w konkretnym produkcie, dobrze jest mieć świadomość możliwości poniesienia straty. Skutecznym narzędziem pozwalającym zmniejszyć potencjalne ryzyko jest dywersyfikacja, czyli podzielenie środków na kilka różnych inwestycji. Wystarczy w tym aspekcie skorzystać z obligacji różnych funduszy. Jeśli jeden z nich okaże się nierentowny – pozostałe prawdopodobnie unikną takiej sytuacji.

 

W jaki sposób można ograniczyć ryzyko inwestycyjne?

 

Poza dywersyfikacją przemyśleć można przemyśleć uśrednianie cen zakupu jednostek funduszy. Metoda polega na nabywaniu wyłącznie jednostek w mniejszych pakietach przez dłuższy czas. Wykluczamy w tym aspekcie inwestowanie większych kwot w jeden fundusz, gdyż to ograniczy negatywne skutki wahań. Należy rozpatrzyć również okres czasu na jaki zamierzasz inwestować i zamrozić swój kapitał w danym miejscu. Strategia krótkoterminowa umożliwia szybkie reagowanie na zmiany rynkowe, jednak wiąże się z wyższym ryzykiem inwestycyjnym. Z kolei przy inwestycjach długoterminowych krótkoterminowe korekty nie będą miały większego wpływu na fundusz.

 

Podstawą jest jednak dokładne przeanalizowanie inwestycji

 

Pamiętaj, że rynek tworzą wszystkie fundusze, inwestujący i inne podmioty. Analizie trzeba poddać w tym tym aspekcie nie tylko podstawowe czynniki, takie jak PKB, stopy procentowe czy inflacja lub poziom inwestycji w gospodarce. Konieczne jest sprawdzenie danego funduszu z perspektywy prawnej. Tutaj poza samodzielnymi analizami, warto zasięgnąć opinii jakie dostarcza Ci rynek, a także rekomendacje i wnioski doświadczonego prawnika.

 

Nie jest pewien czy ryzyko inwestycyjne opłaci się?

 

Obligacje to niezwykle rozbudowany temat, który tak jak akcje – obarczony jest ryzykiem inwestycyjnym. Jeśli masz wątpliwości lub pytania – zapraszam do kontaktu! Postaram się doradzić Ci w przypadku kapitału ulokowanego w obligacjach. Wystarczy, że umówimy się na spotkanie i omówimy wszelkie szczegóły!

 

Autor: Wiktor Kacperski