Odszkodowanie od sprzedawców obligacji Hussar Gruppa oraz Basel Olten Pharm (misselling)

19 kwietnia 2021
/ Kamil Hupajło

Obecnie prowadzimy kilkadziesiąt spraw przeciwko spółce Hussar Gruppa S.A. oraz Basel Olten Pharm S.A. w upadłości, w części spraw odzyskaliśmy co najmniej część środków, natomiast obecnie w pierwszej z ww. spółek czekamy na ustanowienia kuratora m.in. przez sąd rejestrowy, w drugiej zaś mamy upadłość. Z uwagi na ww. okoliczności, możliwość odzyskania pełnych środków bezpośrednio od emitentów (Hussar Gruppa albo Basel Olten Pharm) jest znacznie utrudniona.

 

Dlatego też obecnie realizujemy drugi scenariusz odzyskiwania środków od Hussar Gruppa S.A. – dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od sprzedawców obligacji ww. spółek w oparciu o tzw. misselling. Czym jest misselling? W skrócie jest to proponowaniu klientom produktów, które nie są dopasowane do ich potrzeb, nie informując przy tym o ponoszonym ryzyku lub innych kwestiach istotnych dla nabywcy.

 

Ciekawym tropem w niniejszej sprawie, który łączy obie te spółki i sprzedawców obligacji, jest fakt, że duża część sprzedawców jest byłymi pracownikami jednego z banków (który również był zaangażowany w tzw. aferę GetBack). Sprzedawcy ci najczęściej w pierwszej kolejności sprzedawali obligacje GetBack i to jak pewną inwestycję (ZOBACZ TUTAJ), następnie zaś oferowali jako równie pewny zakup, obligacje Hussar Gruppa oraz często razem Basel Olten Pharm.

 

Według naszej wiedzy sprzedawcy ci wykorzystywali takie same strategie sprzedażowe przy wszystkich rodzajach obligacji. Wszędzie również zapewniali o pewności inwestycji. Podobnie zresztą  było także w przypadku innych głośnych spraw związanych z agresywną emisją obligacji – np. Metropolitan Investment (ZOBACZ TUTAJ).

 

Czy zatem każdy może dochodzić roszczeń od sprzedawców? Niestety nie każdy – zależy to od sytuacji, w jakiej nabył obligacje. Te okoliczności badamy my – na podstawie ankiety, którą Państwo od nas otrzymają. Wstępna analiza jest bezpłatna i określa czy w ogóle w Państwa sprawie jest szansa na misselling i czy w tym zakresie podejmiemy się dalszych działań.

 

Aby otrzymać ankietę dot. missellingu w sprawach Hussar Gruppa lub Basel Olten Pharm, proszę o kontakt na maila: kamil.hupajlo@khg.pl. Ankieta jest w formie on-line i jej wypełnienie zabierze Państwu nie więcej niż 10 minut.

 

Zapraszam również do zapoznania się z filmem na powyższy temat:

Autor: Wiktor Kacperski