Upadłość Getin Noble Banku

29 lipca 2023
/ Kamil Hupajło

W drodze Obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości 20 lipca 2023 r., Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Bank (GNB). Stanowi to w pewnym stopniu zakończenie procesu, który rozpoczął się końcem ubiegłego roku. Nie pozostaje to jednak równoznaczne z zaspokojeniem oczekiwań osób, które m.in. utraciły swój kapitał. W związku z tym roszczenia zgłoszone przez wierzycieli będą realizowane jedynie w zakresie dostępnych środków w masie upadłościowej. Niestety w wyniku umorzenia akcji, jak i obligacji w IV kwartale 2022 r., wielu osób została pokrzywdzona. Niestety w pierwszej kolejności zaspokojone zostaną należności wobec Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Co oznacza ogłoszenie upadłości GNB? Czego mogą spodziewać się poszkodowani w związku ze sprawą? Więcej na ten temat dowiesz się właśnie w tym artykule.

 

Sytuacja Getin Noble Bank na rynku polskim od 2022 r.

 

We wrześniu 2022 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) zdecydował się na wprowadzenie przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku (GNB). Decyzja wynikała z trudnej sytuacji finansowej podmiotu. W rezultacie prawie cała działalność GNB została przeniesiona do nowo powołanego Banku BFG, który działał jako instytucja pomostowa. Właścicielami Banku BFG są Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz System Ochrony Banków Komercyjnych (SOBK). System Ochrony Banków Komercyjnych utworzony został przez dominujące banki komercyjne działające w Polsce: 

  • ING Bank Śląski, 
  • Alior Bank, 
  • Bank Millennium, 
  • PKO BP, 
  • Bank Pekao, 
  • BNP Paribas Bank Polska, 
  • mBank,
  • Santander Bank Polska. 

 

Ostatecznie początkiem października ubiegłego roku, działalność GNB została przeniesiona do VeloBanku. Właścicielami są BFG oraz SOBK. Jeśli chodzi o m.in. kredytobiorców: Rzecznik Finansowy poinformował, że kredytobiorcy Getin Noble Banku mają możliwość zgłoszenia swoich wierzytelności. Wystarczy, że wynikają one z dokonanych przez nich płatności związanych z nieważną umową kredytową waloryzowaną w frankach szwajcarskich. Po wyroku sądu, wierzyciele oraz klienci tego banku mają 30 dni, do 19 sierpnia 2023 r., aby zgłosić swoje roszczenia. Niestety termin ten został ściśle określony i jest nieprzekraczalny.

 

Zostałeś pokrzywdzony w związku ze sprawą GNB?

 

Z pewnością więc zastanawiasz się, czy jest szansa na odzyskanie pieniędzy? Tak – szansa jest duża. Konieczne jest jednak podejmowanie odpowiednich kroków od początku całej sprawy. Wiele też zależy od indywidualnego charakteru Twojej sprawy. Sprawdź moje poprzednie artykuły, które są dostępne poniżej:

 

Co do zasady ogłoszenie upadłości GNB jest bez znaczenia dla większości poszkodowanych, a ewentualnie z perspektywy  roszczenia. Dotyczy tylko tych, których odsetki wypadały na 30 września 2022 r. i nie zostały wypłacone. Co teraz możesz zrobić? Warto zdecydowanie zastanowić się nad wypełnieniem ankiet UOKiK. Ponadto trzeba wysłać wezwanie do zapłaty do VeloBanku i dołączyć do zbiorowego zawiadomienia do prokuratury przez udzielenie pełnomocnictwa. Więcej szczegółów znajdziesz w powyżej wskazanych artykułach.

 

Masz wątpliwości odnośnie do tego co możesz zrobić w swojej sprawie?

 

Proponuję więc, abyś skontaktował się ze mną mailowo. Zajmuje się tematem GNB od początku czyli od końcówki 2022 r. Do chwili obecnej podejmujemy działania, które mają na celu odzyskanie środków lub zrealizowanie roszczeń osób poszkodowanych. Jeśli masz pytania odnośnie do tego, jakie kroki podjąć w sprawie – napisz do mnie maila i opisz swoją sytuację z perspektywy indywidualnej. Dokonam analizy stanu faktycznego, a następnie zasugeruję możliwie najbardziej korzystne rozwiązanie. Zapraszam do kontaktu.

 

Autor: Wiktor Kacperski